NEET Toppers - 2020


The list of top 50 candidates in NEET (UG) – 2020:

S.No. Name Gender Category Marks Percentile Rank State
1 SOYEBAFTAB MALE UR 720 99.9998537 1 Odisha
2 AKANKSHASINGH FEMALE UR 720 99.9998537 2 Delhi
3 TUMMALASNIKITHA FEMALE UR 715 99.9995611 3 Telangana
4 VINEETSHARMA MALE UR 715 99.9995611 4 Rajasthan
5 AMRISHAKHAITAN FEMALE UR 715 99.9995611 5 Haryana
6 GUTHICHAITANYASINDHU FEMALE UR 715 99.9995611 6 AndhraPradesh
7 SATWIKGODARA MALE UR 711 99.9994879 7 Haryana
8 SRIJANR MALE OBC (NCL) 710 99.9985369 8 TamilNadu
9 KARTHIKREDDY MALE UR 710 99.9985369 9 Karnataka
10 MATRAVADIAMAANIT MALE UR 710 99.9985369 10 Gujarat
11 ANANTHAPARAKRAMAB NOOKALA MALE SC 710 99.9985369 11 Telangana
12 AYSHAS FEMALE OBC (NCL) 710 99.9985369 12 Kerala
13 KOTAVENKAT MALE UR 710 99.9985369 13 AndhraPradesh
14 BAREDDYSAITHRISHA REDDY FEMALE UR 710 99.9985369 14 Telangana
15 GURKIRATSINGH MALE UR 710 99.9985369 15 Chandigarh
16 BHAVANAMMANASA FEMALE UR 710 99.9985369 16 AndhraPradesh
17 ABHIUDAYPRATAPSINGH MALE EWS 710 99.9985369 17 UttarPradesh
18 SHAIKKOTHAPALLIARFATH KHADEER MALE UR 710 99.9985369 18 AndhraPradesh
19 ZANTYEASHISHAVINASH MALE UR 710 99.9985369 19 Maharashtra
20 LOKASEKHARSATVIKSARMA MALE UR 710 99.9985369 20 AndhraPradesh
21 KARTIKEYAGARWAL MALE UR 707 99.9984637 21 Rajasthan
22 LULUA FEMALE OBC (NCL) 706 99.9982443 22 Kerala
23 KRATIKAGARWAL MALE UR 706 99.9982443 23 Delhi
24 ISHITA GARG FEMALE UR 706 99.9982443 24 Punjab
25 SANISHAHAMMED MALE OBC (NCL) 705 99.9960496 25 Kerala
26 BALASIVARAMAKRISHNA JONNALA MALE EWS 705 99.9960496 26 AndhraPradesh
27 SREERAMSAISHATHA VARTHAN MALE OBC (NCL) 705 99.9960496 27 Telangana
28 NARENDRABISHNOI MALE EWS 705 99.9960496 28 Rajasthan
29 LAKSHAYCHAWLA MALE UR 705 99.9960496 29 Delhi
30 AARYASHAGRAWAL MALE UR 705 99.9960496 30 Telangana
31 CHINMAYIKOTHARI FEMALE UR 705 99.9960496 31 Rajasthan
32 BHOOMITGOYAL MALE UR 705 99.9960496 32 Punjab
33 MALLEEDIRUSHITH MALE UR 705 99.9960496 33 Telangana
34 VIVEKKUMAR MALE UR 705 99.9960496 34 WestBengal
35 PRITHVIRAJSINGH MALE UR 705 99.9960496 35 Bihar
36 GAJERARAJ RASIKBHAI MALE UR 705 99.9960496 36 Delhi
37 HIMANSHI FEMALE UR 705 99.9960496 37 Haryana
38 AAVULASHUBHANG MALE UR 705 99.9960496 38 Telangana
39 DASARISAI CHAKRADHAR MALE SC 705 99.9960496 39 AndhraPradesh
40 TELUSWETHA GAYATRI FEMALE OBC (NCL) 705 99.9960496 40 AndhraPradesh
41 TANAYRAJ MALE UR 705 99.9960496 41 Chhatisgarh
42 AJINKYADEEPAKNAIK MALE UR 705 99.9960496 42 Gujarat
43 VAIDYATEJOMOYNARENDRA MALE UR 705 99.9960496 43 Maharashtra
44 SAYAKBISWAS MALE UR 705 99.9960496 44 WestBengal
45 PARTHSANJAY KADAM MALE UR 705 99.9960496 45 Maharashtra
46 CHILLARGEABHAYASHOK MALE OBC (NCL) 705 99.9960496 46 Maharashtra
47 KARTIK MALE UR 705 99.9960496 47 Punjab
48 ALISHAYEMENJINDAL FEMALE UR 705 99.9960496 48 Delhi
49 MADHURSINGHAL MALE UR 705 99.9960496 49 Delhi
50 PHILEMONKURIAKOSE MALE UR 705 99.9960496 50 Kerala